9 Ekim 2007 Salı

Organizasyon adı

Organizasyon adıyla ilgili kafamda bir ad oluştu ama yayınlayıp yayınlamamkta tereddüt ettim doğrusu,sonunda yayınlamayı uygun buldum…Organizayson adı olarak “Arayüz” ü düşündümArayüz 07,Arayüz 08 vs….”Arayüz” kelime anlamı olarak;bir mekanizma ile onun kullanıcısı arasındaki etkilişime aracılık eden yüzey veya ortamdır diyebiliriz.Ya da bilgisayaraın hafızasındaki modeli çıktı olarak veren araçlar tanımı da arayüz kelimesinin bir karşılığı olabilir.Burdan yola çıkarak farklı disiplinlerin bu organizasyonda bir araya gelmesi organizasyonun bir arayüz görevi görmesi gibi değerlendirilebilir.Kelime anlamını aşarsak görünenin ardındaki gerçek tanımı bile uygun olabilir.Organizasyondaki amacımız değişken temaya rağmen birşeyleri ortaya çıkarmak,vurgulamak vb ise yine organizasyonun bir arayüz gibi görülebilmesi mümkündür.Bilgisayarın hafızasındaki modeli çıktı olarak vermesi ise bana ortak düşüncelerin bu organizasyonla somut bir karşılığının olmasını çağrıştırdı ama bir bilgisayar terimi olması organizasyon adı olması konusunda tereddüte neden oluyor doğrusu X]

Hiç yorum yok: